19 Eylül Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararları Resmi Gazete yayınlandı! HSK Kararları belli oldu mu? Resmi Gazete bugünün kararları neler?

HSK Kararları Resmi Gazete’de yayımlanmasının sonrasında yükselmeye doğal olarak olan hakimler ve savcıların vazife bölgeleri belli oldu. 19 Eylül Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararları ve hakimler ve savcıların atama bölgeleri neresi olduğu araştırılıyor. 19 Eylül Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararları Resmi Gazete yayınlandı! HSK Kararları belli oldu mu? Resmi Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararlarını öğrenmek için buraya tıklayınız

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİK

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/29)

–– Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (V-101.1.a)

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19075] Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19078] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/100, K: 2023/114 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/110, K: 2023/115 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hakim Hukuk Gündem Politika Haberler

Bir yanıt yazın

pendik escort
pendik escort
istanbul escort
istanbul escort
antalya escort