ANDIMIZ OKUNACAK MI? Okullarda Andımız geri geldi mi?

“Andımız,” Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta ilköğretim öğrencilerinin her gün ders başlamadan ilkin dediği bir yemindi. Ancak 2013 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca bu tatbik sonlandırıldı. Daha sonra, 2018’de Danıştay 8. Daire, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal ederek okullarda Öğrenci Andı’nın okunmasını yasaklayan karara karşı çıktı. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu sonucu iptal ederek okullarda Öğrenci Andı’nın okunmasına son verildi. Yeniden gündemi meşgul eden ANDIMIZ OKUNACAK MI? Okullarda Andımız geri geldi mi? Sorularına cevap aranıyor.

ANDIMIZ OKUNACAK MI?

Türkiye’de “Öğrenci Andı” olarak malum uygulamanın kaldırılması bir takım nedenle gerçekleşti. Öğrenci Andı, bünyesinde bulunan “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” ifadeleriyle milli bir hüviyet oluşturma amacı taşıyordu. Ancak bu ifadeler, birtakım kesimler tarafınca milliyetçi ve laiklik ilkesine aykırı bulunarak eleştirildi. Laiklik ilkesine göre, devletin dini ve milliyeti olmamalıdır ve bu tür ifadelerin bilhassa eğitim kurumlarında kullanılması tartışmalıydı.

Türkiye’nin sosyal yapısında değişik etnik, kültürel ve dini gruplar bulunmaktadır. Öğrenci Andı, milli bir kimliği öne çıkaran bir yapısı olduğundan bu değişik gruplar arasında bir tüm kurmak yerine ayrıştırıcı bir tesir yaratabilirdi. Bu nedenle, değişik kimliklere ve inançlara haiz öğrencilerin daha kapsayıcı bir ortamda eğitim almaları için bu tatbik kaldırıldı.

OKULLARDA ANDIMIZ GERİ GELDİ Mİ?

Öğrenci Andı, Mustafa Kemal Atatürk prensip ve inkılaplarına bağlılığı vurgulayan bir içerik taşıyordu. Ancak bu vurgu, zamanla siyasal tartışmaların merkezine oturdu ve Mustafa Kemal Atatürk prensip ve inkılaplarına değişik yorumlar getirildi. Bu nedenle, öğrencilere siyasal bir bağlılık dayatması olarak algılandı ve bu tür tartışmaların önüne geçmek amacıyla kaldırıldı.

Öğrenci Andı olarak malum ‘Andımız’ 2013’ten beri okullarda okunmamaktadır.

Serhıldan Hülakü

Gündem Güncel Haberler

Bir yanıt yazın

pendik escort
pendik escort
istanbul escort
antalya masaj salonu
bodrum escort
antalya escort