Dünya Barış Günü sözleri ve mesajları! En güzel 21 Eylül Dünya Barış Günü resimli mesajlar!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, Genel Kurulun açılış günü olan her eylülün üçüncü salı günününü “Uluslararası Barış Günü” duyuru etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurulun 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı sonucu ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiştir. Arama motorlarında ise Dünya Barış Günü lafları ve mesajları! En hoş 21 Eylül Dünya Barış Günü resimli mesajlar araması yapılıyor.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Barış Günü ya da Uluslararası Barış Günü, her sene 21 Eylül tarihinde kutlanan internasyonal bir bayramdır. irleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, Genel Kurulun açılış günü olan her eylülün üçüncü salı günününü “Uluslararası Barış Günü” duyuru etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurulun 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı sonucu ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü’nde, dünya genelinde çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezindeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafınca yaptırılan bu çan, dünyanın bütün kıtalarından evlatların bağışladıkları sorunlu paralarla üretildi. Çanın üstüne “Yaşasın Tam Dünya Barışı” yazısı kazındı. Birleşmiş Millet tarafınca bir Dünya Barış Günü kabul edilinceye dek, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, sulh içerisinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 senesinde Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlatmış olduğu tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak duyuru edip kutlamıştır.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

İşte Dünya Barış Günü için kullanabileceğiniz birtakım sözler:

“Barış, insanlığın en büyük zaferlerinden biridir.” – Nelson Mandela

“Dünya Barış Günü, bütün insanların bir arada yaşayabileceği bir dünya hayalini kutlamamıza imkân sağlar.” – Kofi Annan

“Barış, sevgi ve anlayışın zirvesidir.” – Albert Einstein

“Savaş yalnızca insanları öldürmekle kalmaz, bunun yanı sıra insanlığın da ölümüdür.” – John F. Kennedy

“Dünya Barış Günü, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme fırsatıdır.” – Ban Ki-moon

“Barış, hayattaki en büyük hazinedir.” – Mahatma Gandhi

“Savaş, problemleri çözmez; yalnızca yeni problemler yaratır.” – George Washington

“Herkes barışı konuşur, fakat onu yaşamak için gayret sarf edenler daha azdır.” – John Lennon

“Barış, insanların farklılıklarını kabul etmiş olduğu ve beraber yaşamış olduğu bir dünyanın anahtarıdır.” – Dalai Lama

“Dünya Barış Günü, ümit dolu yarınlar için bir başlangıçtır. Birlikte çalışarak barışı inşa edelim.”

“Barış, insanlığın en kıymetli mirasıdır. Bugün, barışın kıymetini hatırlayalım ve beraber daha iyi bir dünya için gayret gösterelim.”

“Dünya Barış Günü’nde bütün insanoğlu arasında sevgi, hürmet ve anlayışın yargı sürdüğü bir dünya hayal ediyoruz.”

“Barış, çatışmaları sona erdirme gücüne sahiptir. Hep beraber daha adil ve sulh dolu bir dünya için çalışalım.”

Dünya Barış Günü lafları ve mesajları! En hoş 21 Eylül Dünya Barış Günü resimli mesajlar!

“Dünya Barış Günü, dünya genelindeki sulh çabalarını kutlamak ve daha çok insanı barışın önemini anlamaya teşvik etmek için bir fırsattır.”

“Barışın temeli insan haklarına hürmet ve hakkaniyet üstüne kuruludur. Her birimiz, bu temel değerleri güvenliğini sağlamak için repertuvar taşırız.”

“Dünya Barış Günü, dünya genelindeki bütün insanların barışa olan bağlılığını yükseltmek için bir fırsattır. Bir araya gelmiş olarak daha kuvvetli olabiliriz.”

“Barış, insanların birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmalarını sağlar. Daha fazla empati ve anlayışla dolu bir dünya için gayret gösterelim.”

“Dünya Barış Günü’nde, sertlik yerine diyalog ve uzlaşma yolunu seçmeye çağırıyoruz. Birlikte daha iyi bir dünya inşa edebiliriz.”

“Her birimiz, barışın taşıyıcısıyız. Dünya Barış Günü’nde, barışı yaşatmak için elimizden geleni yapalım.”

Dünya Barış Günü Gündem Yaşam Haberler

Bir yanıt yazın

pendik escort
pendik escort
istanbul escort
istanbul escort
antalya escort