Halka arz talep toplama ne demek?

Halka arz istek toplama ne demek? Halka arz olacak şirketlerin istek toplama işlemleri devam ederken “talep toplanıyor” ifadesini görmüşsünüzdür. Peki, Halka arz istek toplama ne demek? İşte, Halka arzda istek toplama ile ilgili bilgiler!

HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE DEMEK?

Halka arzda istek toplama, bir firmanın hisselerini halka arz etmek ya da bir finansal ürünün satışını yapmak amacıyla yatırımcılardan gelen taleplerin toplandığı bir süreci anlatım eder. Halka arz, bir firmanın hisselerini ya da bir varlığı genel halka satma sürecini anlatım eder. Bu süreç sırasında, yatırımcılar bu hisseleri ya da varlıkları satın almak istediklerini belirterek talepte bulunurlar. Bu talepler, halka arzın fiyatını ve miktarını tayin konusu ile ilgili mühim bir rol oynar.

Örneğin, bir firma halka arz edilmeyi düşünüyorsa, ilkin bu sürecin duyurusunu yapar ve yatırımcılardan üleş senedi satın almak istediklerini belirten istekleri alır. Bu talepler, firmanın halka arz edeceği hisselerin sayısını ve fiyatını etkileyebilir. Aynı şekilde, finansal bir ürünün satışı için de benzer bir süreç izlenebilir.

Bu ifade, halka arz sürecinin başladığını ve yatırımcılardan taleplerin toplandığını belirtirken kullanılır.

Ön Talep Toplama

Aracı kuruluş, halka arz izahnamesinin SPK tarafınca onaylanmasından önce, yatırımcıların ihtimaller içinde taleplerini muayyen bir fiyat aralığından, talepte bulunanlar için rastgele bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın toplayabilir.

Ön istek toplayabilmek için, SPK’ya izahname onay başvurusunda bulunulmuşolması gerekir. Ön istek toplama, ilan ilanı ile ya da ilansız olarak yapılabilir. Ön talebin toplanacağı yerlerde ortaklığın esas sözleşmesi, son üç senelik finansal tabloları, bunlara dair bağımsız kontrol raporları ve etkinlik raporlarının kafi sayıda bulundurulması ve istek edenlere bedelsiz olarak verilmesi zorunludur.

Duyuru ilanı ile ön istek toplama yönteminin kullanılması halinde, ön talepte bulunanlara satışta öncelik ve /veya teşvik sağlanabilir. Buna dair esaslara ön istek toplama duyurusunda ve izahnamede yer verilir.

Ön istek toplama başlamadan minimum 1 iş günü ilkin ön istek toplama başlangıç ve bitiş tarihleri aracı kuruluş tarafınca SPK’ya bildirilir. Ön istek toplama süresi 10 iş gününden fazla olamaz. Ön istek toplama neticeleri ön istek toplama süresinin bitimini takip eden 2 iş günü içinde aracı kuruluş tarafınca SPK’ya iletilir. Ön istek toplamadan elde edilmiş sonuçlar kamuya açıklanmaz ve reklam amaçlı kullanılamaz.

Talep Toplanmaksızın Satış

Halka açılmak üzere üleş satışı meydana getirecek ortaklıklar, istek toplama ve borsada satış şekillerinden birini kullanmak durumundadır.

Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi

İhraçcı ve/veya paydaş tarafınca durağan(durgun) bir fiyat belirlenir.

Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyatla istek toplama yönteminden değişik olarak ihraççı ve/veya paydaş tarafınca asgari bir satış fiyatı belirlenir ve bunun üstündeki fiyat teklifleri toplanır.

Fiyat Aralığı Yoluyla Talep Toplama Yöntemi

Paylar bir taban ve tavan fiyat aralığı belirlenerek bu fiyat aralığından yatırımcıların istekleri toplanır. Fiyat aralığı uygulanması durumunda, tavan fiyat ile taban fiyat arasındaki fark, taban fiyatın %20 fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir.

Her üç teknikte de istek toplamaya en erken, izahnamenin ve fiyat saptama tutanağının yayımlanmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir. İzahname ve fiyat saptama tutanağının değişik günlerde ilan edilmesi halinde bu süre daha geç yayımlanan belgenin ilan zamanı itibarıyla başlar.

Talep toplama süresi minimum 2 iş günü, en çok 20 iş günü olarak belirlenir.

Aracı kuruluş tarafınca toplanan talep, SPK’nın II-5.2. sayılı Tebliğinde belirtilen “Dağıtım İlkelerine” makul şekilde gene aracı kuruluşca, talepte bulunan bireysel ve kurumsal yatırımcılar içinde dağıtılarak satış sıralaması kesinleştirilir ve halka arz prosedürü tamamlanır.

Borsada Satış

Talep toplama yöntemleri, payların aracı kuruluşlar tarafınca Borsa haricinde halka arz edilmesine ilişkindir. Şirketler, paylarını Borsamız birincil piyasasında da halka arz edebilirler. Bunun için Borsamıza başvurulması ve başvurunun Borsa tarafınca kabul ve ilan edilmesi gerekmektedir. Paylarını Borsada halka arz edecek olan firmalar “Sürekli İşlem” yönteminin yanı sıra “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” ya da “Değişken Fiyatla Talep Toplama ve Satış” şekillerinden birini kullanabilmektedirler.

Borsada satış yönteminde, halka arz izahnamesi SPK tarafınca onaylanmadan ilkin Borsa tarafınca firmanın prosedür görme başvurusu görüşülerek birincil piyasada halka arz başvurusunun kabul edilip edilmemesine karar verilmektedir. Borsada halka arza, izahnamenin ve fiyat saptama tutanağının yayınlanmasına dair SPK düzenlemesi dikkate alınarak, Borsa tarafınca yapılacak duyuruyu takip eden 2. iş günü başlanır. Borsa Birincil Piyasa’da gene bir aracı kuruluş aracılığı ile yapılacak satışın, istek toplanmaksızın gerçekleşmesi halinde satış süresi iki iş günü, istek toplama üzere gerçekleşmesi halinde ise istek toplama süresi, minimum iki iş günü en çok üç iş günüdür.

Talep Toplanmaksızın Satış

Talep toplamaksızın satış yöntemi, payları borsada prosedür görmeyen halka aleni ortaklıklardan, SPK’nın II-5.2 Tebliği’nin 17’nci maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar haricinde kalanların paylarının kendileri ya da yetkili kuruluşlar aracılığı ile muayyen bir fiyattan izahnamede belirlenecek bir usulle halka arz edilmek üzere satışıdır.

Gündem Ekonomi Haberler

Bir yanıt yazın

pendik escort
istanbul escort
istanbul escort
antalya masaj salonu
bodrum escort