Pozitif bir büyüme performansı ortaya koymamız oldukça önemli

ASO Başkanı Ardıç, yapmış olduğu açıklamada ikinci çeyrekteki yüzde 3,8’lik büyümenin sınai üretimden değil, bilhassa canlı iç talepten kaynaklandığına dikkat çekerek, “Sanayi gerilerken, hususi tüketim yüzde 15,6 arttı. Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kavuşması için sınai üretime büyük ehemmiyet verilmesi gerekiyor. Bunun neticelerini dış tecim verilerinden de görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardıç, ihracat geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 9 azalırken, ithalatın yüzde 20,3 arttığını belirtti. Net ihracat katkısının büyümeyi aşağıya çektiğini anlatım eden Ardıç, “Bu verilerin açıkça gösterdiği suretiyle ülkemizde tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesini sağlamamız gerekiyor. Üretim yapısı değişerek, katma kıymeti yüksek imalat sanayilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi büyük ehemmiyet taşıyor” dedi.
Mevsimsel düzeltilmiş aylık verilerin endüstri sektöründe yüzde 2,6 gerilemeye işaret ettiğini ve üçüncü çeyrekle beraber mühim bir ivme kaybı beklendiğini anlatım eden Ardıç, şu şekilde devam etti:

“Gayri safi durağan(durgun) ana para oluşumuna en düşük katkının makine ve teçhizattan geldiğini, inşaatın önde bulunduğunu görüyoruz. Bu, bereketlilik artışının önünde bir engel. Maliyet kaynaklı gelişmeler üreticinin üretim yapma kabiliyetini mühim oranda azaltmaya devam ediyor. Bu gelişmeler sonraki çeyreklerde gelişme dinamiklerini negatif yönde etkileyebilecektir.”

Sanayi üretimindeki gerilemenin gerçek sektörün finansmana ulaşabilme zorlukları ve maliyete bağlı rekabet kaybının bir yansıması bulunduğunu vurgulayan Ardıç, “Bu süreçte düşük faizli kredi ve vergisel teşviklerin devreye girmesi, biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır. Günübirlik geçici politikalar yerine kapsamlı ve bütüncül politikaların devreye katılması daha sıhhatli olacaktır. Sanayi sektörüne verilecek destek, orta ve uzun solukta bereketlilik artışına bağlı olarak potansiyel GSYH gelişme hızını arttıracak, ekonomide genel bereketlilik ve istihdam artışını destekleyecektir” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

pendik escort
istanbul escort
istanbul escort
antalya masaj salonu
bodrum escort
escort istanbul