Rahman suresi nasıl okunur? Rahman suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Allah’ın verdiği nimetler üstünde sıkça duran Rahman suresinin birçok fazileti bulunmaktadır. İçinde birçok malumat barındıran Rahman suresinde insanlardan şükür beklenildiğini ve her duruma yardım edecek olanın Allah olduğu belirtilir. Peki, Rahman suresi iyi mi okunur? Rahman suresinin anlamı ve fazileti nedir?

RAHMAN SURESİ NEYİ ANLATMAKTADIR?

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 97. sırada bulunur. 78 ayetten oluşan Rahman Suresi, 530. Sayfada yer almaktadır. Pek oldukça fazileti bulunmuş olduğu için sık sık okunan surelerden biridir. Allah’ın Rahman isminden ismini almaktadır. İçindeki bilgilerle insanların iyi mi yaratıldığını anlatmaktadır.

Öğrenilen konuların günlük yaşamda uygulanması şahsa salih amel işleme şansı verir. R

ahman suresi, insanoğlunun ve cinlerin yaratılışını anlatır. Dünya’daki her şeyin bir düzende yaratıldığını, bu düzenin sahibinin Allah bulunduğunu gösterir. İnkar eden kimseler için cehennem azabı bulunduğunu, Allah’a inanç eden kişileri hoş olayların beklediğini anlatır.

Akdeniz ve Atlas Okyanusunun birleşmemesinin Allah tarafınca bulunduğunu da anlatmaktadır.

Rahman Suresi, Allah’ın verdiği nimetler üstünde sıkça durmaktadır. Allah’ın hangi nimetlerinin yalanlanabileceği sorusu, sure içerisinde 31 ayrı yerde geçmektedir. Böylelikle insanlardan beklenen şükür olduğunu, her duruma yardım edecek kişinin Allah olduğu belirtilmektedir.

RAHMAN SURESİ OKUNUŞU

‘’Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Zevata efnanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima ‘aynani tecriyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. Hel cezaul ıhsani illel ihsan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ve min dunihima cennetan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Mudhammetan Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Fihima aynani neddahatan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Fihinne hayratun hısan Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Hurum maksuratun fil hıyam Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Lem yatmishunne insun kablehum ve la can Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.’’

Bir yanıt yazın

pendik escort
istanbul escort
istanbul escort
antalya masaj salonu
bodrum escort