Safer ayı ne zaman başlıyor 2023? Safer ayı duası ve namazı! Safer ayı nedir?

2023 Safer ayı ne vakit başladığı gündeme geliyor. Safer ayı nedir, ne demek insanoğlu tarafınca araştırılıyor. Safer ayı duası ve namazı iyi mi kılınır sorularına cevap arayan vatandaşlar, Safer ayının uğursuz ve musibet ayı mı diye araştırıyorlar. Safer ayı ne vakit başlıyor 2023, Safer ayı duası ve namazı sıklıkla araştırılıyor. Safer ayı ne vakit başlıyor 2023? Safer ayı duası ve namazı! Safer ayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

Sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelen safer sözcüğünün kamerî takvimin ikinci ayına ad olması farklı şekillerde açıklanmıştır. Meşhur yoruma göre, Câhiliye döneminde haram aylardan muharremin sonrasında Araplar bu ayda savaşa çıkıp evleri boş kalmış olduğu ya da saldırdıkları evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için bu şekilde adlandırılmıştır. Bazı kaynaklarda, safer ismi kelimenin “sararmak” anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına neden olan veba salgınının bu aya muadil gelmesiyle açıklanır. Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde mühim bir yere haiz olan Yemen’deki Saferiyye isimli panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kalmış olduğu belirtilir (başka açıklamalarla beraber bk. Enîs Ferîha, s. 62-64). İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir. Safer ayı Osmanlı belgelerinde (?) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Arab-ı bâide ( d ve Semûd) döneminde mûcir, Arab-ı âribe döneminde s_akil şeklinde anılan safer ayının İslâm öncesi dönemdeki en ünlü isimlerinden biri nâcirdir. Muhtemelen “şiddetli sıcaklık” anlamındaki necr kökünden gelen bu kelimenin sıcak mevsimlerdeki öbür aylar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır (adlandırmaların mevsimle ilişkisi ile alakalı bk. Cevâd Ali, VIII, 460-462).

İslâm’dan ilkin Araplar seneyi altı kısma ayırıyor ve her kısım aynı isimli iki aydan oluşuyordu. Meselâ iki safer, iki cumâdâ, iki rebî’ vardı; bu tarz şeyleri birbirinden ayırmak için birincisine “evvel”, ikinciye “âhir” ya da “sânî” gibi sıfatlar ekleniyordu. Ayrıca nesî programıyla muharrem ayı saferin yerine kaydırılarak safer ayı haram ay kabul ediliyordu. Muharrem ayı “saferü’l-evvel” ya da “saferü’l-muharrem”, ikinci ay ise “saferü’s-sânî” diye adlandırılmakta, her iki ay “saferân” adıyla anılmaktaydı. Önceleri ödat olarak kullanılan muharrem kelimesi daha sonra bu ayın ismi olmuş, ikinci safer de sadece safer olarak isimlendirilmiştir.

Câhiliye devrinde safer ayı uğursuz kabul edildiğinden bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu. Yine bu ayda meydana getirilen evliliklerin uzun ömürlü olmayacağı, başlanan işlerin sonuçsuz kalacağı ya da fena biteceği şeklindeki bâtıl inançların İslâm’dan sonra da varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Safer ayı hakkındaki Câhiliye anlayışını reddeden hadis (Buhârî, “?ıb”, 19; Ebû Dâvûd, “?ıb”, 24), daha fazla nesî uygulanarak saferin haram ay kabul edilmesinin yasaklandığı şeklinde yorumlanmıştır; fakat kontekst bu ayla alakalı bâtıl inanışların geçersiz olduğu anlamının çıkarılmasına da elverişlidir. Safer sözcüğünün “karında yaşayan kurtçuk” anlamını esas alan öbür bir yoruma göre ise bu hadiste, Câhiliye döneminde insan bedeninde yaşadığına ve acıkmış olduğu vakit insana musallat olup zarar verdiğine inanılan ufak bir canlı kastedilmekte ve bu konudaki inanış reddedilmektedir. Öte yandan birtakım kaynaklarda hadis gibi aktarılan, “Safer ayının çıkışını müjdeleyen hiç kimseye ben de cenneti müjdelerim” şeklindeki rivayetin (Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 69) aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Radıyyüddin es-Sâganî, s. 61; Şevkânî, s. 438). Aynı şekilde bu aya mahsus olduğu nakledilen namaz, dua vb. ibadetlerle alakalı rivayetlerin de özü yoktur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru detayları yansız şekilde iletiyoruz.

İslâm tarihinde safer ayında gerçekleştirilen mühim olaylardan bazıları şunlardır: Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir’in hicret için yola çıkmaları ve Sevr mağarasına sığınmaları (1/622), Ebvâ (Veddân) Gazvesi (2/623), Recî’ ve Bi’rimaûne vak’aları (4/625), Hayber seferi (7/628), Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (8/629), Resûlullah’ın vefatından önceki şiddetli hastalığı (11/632), Sıffîn Savaşı (37/657). Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve yansız haberler için okumaya devam edin.

Safer ayı, 17 Ağustos tarihinde başlamasıyla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Safer ayı 15 Eylül 2023 tarihine kadar sürmektedir.

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla bu şekilde bir anlayış hurafedir. Bu ayın öbür aylardan hiç bir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu şekilde bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has hususi bir dua ya da yakarma biçimi de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yapmış olduğu günlük yakarma ve dualar, bu ayda da yapılır.

Safer Dini Gündem Güncel Haberler

Bir yanıt yazın

pendik escort
pendik escort
istanbul escort
istanbul escort
antalya escort