Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası neden “Cumhuriyeti” değil?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası niçin Cumhuriyeti’ değil? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‘nın adında geçen ‘Cumhuriyet’ sözcüğünün kullanması niçin “Cumhuriyeti” şeklinde olmadığı merak ediliyor. Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası niçin “Türkiye Cumhuriyeti’ Merkez Bankası” şeklinde anlatım edilmiyor? İşte, Merkez Bankası’nın adındaki oldukça dört gözle beklenen Cumhuriyet ifadesinin niçin Cumhuriyeti şeklinde yazılmadığının cevabı haberimizde…

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NEDEN CUMHURİYETİ DEĞİL?

Bir merkez bankası kurulmasına dair görüşlerin tümü değerlendirildikten sonrasında lüzumlu yasal çerçevenin hazırlanması için harekete geçilmiş ve Lozan Üniversitesinden Prof. Leon Morf’un katkılarıyla bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Yasa tasarısında Merkez Bankasının, bir “Cumhuriyet” kurumu bulunduğunu vurgulamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilendirilmesi istenmiş; fakat Bankanın, merkezi idareden bağımsız bir kurum bulunduğunu vurgulayabilmek için amme kurumlarından değişik olarak ismi “Cumhuriyet Merkez Bankası” olarak belirlenmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresine ve kısaltılmış biçimi olan “T.C.” ifadesine bilhassa yer verilmemiştir. Uluslararası ilişkiler göz önüne alınarak bu isim Meclis İktisat Encümenindeki görüşmeler esnasında “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” olarak değiştirilmiştir. Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 11 Haziran 1930 tarihinde kabul edilmiş ve “1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu” ismi ile 30 Haziran 1930 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin tutumsal ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kâğıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye’deki sahibi olup, Tüm Dünya Bankalararası Mali İletişim Topluluğunun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir.

Banka büyük Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) olarak adlandırılan büyük bir veri tabanına sahiptir. Bu veri tabanındaki bilgiler İngilizce ve Türkçe olarak kullananların hizmetine açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Gündem Ekonomi Haberler

Bir yanıt yazın

pendik escort
pendik escort
istanbul escort
istanbul escort
antalya escort